Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd.

5th Floor, Section 1, 25th Block, No. 5, Kezhi Xi Road, Keji Yuan, Nanshan Area, 518057 Shenzhen
China, People’s Republic

Telephone +86-755-86141288-823
Fax +86-755-86022683
info@mindeo.cn